Jau 22-ejus metus veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija!

Garbės nariai

Pagal APK įstatus, garbės nario statusas Visuotinio narių susirinkimo sprendimu yra suteikiamas visiems buvusiems APK Valdybos nariams ir APK Pirmininkui. Valdybos teikimu Visuotinis narių susirinkimas gali suteikti garbės nario statusą ir kitiems asmenims už nuopelnus klubui.

gn-edgaras-petrucionisEdgaras Petručionis, kadenciją baigęs APK pirmininkas
už indėlį ir aktyvią veiklą APK                                                                                                                                           

gn-vaiva-balsyteVaiva Balsytė
už indėlį ir aktyvią veiklą APK                                                                                                                              

gn-brigita-miliunaite Brigita Miliūnaitė
už indėlį ir aktyvią veiklą APK

 

gn-dominykas-cernulisDominykas Černulis
už indėlį ir aktyvią veiklą APK 

   

Vaidas Augūnas, ilgametis APK narys
už I-osios politologijos olimpiados organizavimą ir
klubo steigimo (kaip juridinio asmens) organizavimą

Inga Buivydaitė – Augūnienė
už aktyvią veiklą APK
.

Andrius Bendikas, ilgametis APK narys
už I-osios politologijos olimpiados organizavimą (projekto
vadovas) ir klubo steigimo (kaip juridinio asmens) organizavimą

Gytautas Damijonaitis, ilgametis APK narys
už I-osios politologijos olimpiados organizavimą ir
klubo steigimo (kaip juridinio asmens) organizavimą

prof. dr. Leonidas Donskis, Europos Parlamento narys
už bendradabiavimą ir nuopelnus APK
.

Tadas Dručkus
už aktyvią veiklą APK
.

Žilvinas Freigofas
už aktyvią veiklą APK
.

Andrius Palionis, kadenciją baigęs APK pirmininkas
už aktyvią veiklą APK
.

Aurimas Perednis
už aktyvią veiklą APK
.

dr. Andžej Pukšto, PMDF politologijos katedros vedėjas
už bendardarbiavimą ir nuopelnus APK
.

Kęstutis Vaškelevičius, ilgametis APK narys
už I-osios politologijos olimpiados organizavimą,
klubo steigimo (kaip juridinio asmens) organizavimą

Justas Šireika, kadenciją baigęs APK pirmininkas
už aktyvią veiklą APK
.

Dovydas Rogulis, kadenciją baigęs APK pirmininkas
už aktyvią veiklą APK
.

Aušra Rinkevičiūtė, kadenciją baigusi APK pirmininkė
už aktyvią veiklą APK
.

Ingrida Andrijauskaitė
už aktyvią veiklą APK
.

Leave a Reply