Jau 22-ejus metus veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija!

Renginiai

JT vadovui Ban Ki-moonui buvo suteiktas VDU garbės daktaro vardas

Lapkričio 17 d. VDU didžiojoje salėje vyko iškilmės, kurių metu garbės daktaro vardo regalijos buvo įteiktos Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui Jo Ekscelencijai Ban Ki-moonui. Vienas svarbiausių pareigų pasaulyje užimantis diplomatas šia proga skaitė ir viešą paskaitą.

VDU garbės daktaro vardas J. E. B. Ki-moonui suteiktas už nuolatinį siekį konsoliduoti tarptautinės bendruomenės pastangas sprendžiant pasaulinius iššūkius, viešosios diplomatijos idealų sklaidą ir nuolatines pastangas bei iniciatyvas taikai ir saugumui pasaulyje užtikrinti.

„Per savo vadovavimo Jungtinėms Tautoms metus J. E. Ban Ki-moonas aktyviai plėtoja ir vykdo svarbias švietimo projektų iniciatyvas, brėžia naujas tarptautinės politikos gaires jas įgyvendinantiems studentams bei profesionalams“, – pažymi VDU rektorius Zigmas Lydeka, pridurdamas, kad VDU garbės daktaro vardo suteikimas J. E. Ban Ki-moonui dar kartą įprasmina 25-uosius atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto metus.

Ban Ki-moon vizitas Kaune

JT Generalinis Sekretorius yra ne tik diplomatas, visuomenės veikėjas, bet ir tautų taikytojas. Tarptautinės bendruomenės akyse jis – Jungtinių Tautų simbolis. J. E. Ban Ki-moonas, einantis šias pareigas nuo 2007-ųjų, aktyviai prisideda prie pastangų spręsti pasaulinius iššūkius: klimato kaitą, pandemiją, skurdą, maisto, energijos ir vandens atsargų užtikrinimą. Diplomatas taip pat tarpininkauja tautų konfliktuose, siekia palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, prisideda prie tvaraus vystymo.

Lietuvos narystė Jungtinėse Tautose nuo pat įstojimo 1991-aisiais turėjo didelę reikšmę mūsų šaliai, ypač siejamą su nepriklausomybės atgavimu ir sklandžia integracija į tarptautinę bendruomenę. Ši organizacija jau netrukus po Lietuvos įstojimo sprendė valstybei aktualius istorinio teisingumo klausimus dėl sovietų karinių pajėgų išvedimo iš Baltijos šalių ir t. t. Šiemet Lietuva pasiekė istorinę pergalę – tapo pirmąja Baltijos valstybe, išrinkta į JT Saugumo Tarybą. Įtakingiausiame JT forume šalis dalyvaus dvejus metus (2014–2015 m.).

VDU.lt informacija

Leave a Reply