Šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas


Dėka susiklosčiusių aplinkybių karantino aplinkoje, šiais metais kasmetinis Visuotinis Akademinio politologų klubo narių susirinkimas įvyks kiek vėliau nei įprastai – birželio 25 dieną (trečiadienį) 18 val. Visuotinis narių susirinkimas įvyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės patalpose (S. Daukanto g. 27–201).

Visuotinio narių susirinkimo metu bus pristatytos metinės veiklos bei finansinės ataskaitos, išrinktas klubo pirmininkas, valdyba, kontrolės komisija, taip pat svarstomas klausimas dėl pasitraukimo iš Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“.

Kandidatai į pirmininko, valdybos, kontrolės komisijos postus savo motyvacinius laiškus turi pateikti vėliausiai likus vienai parai iki Visuotinio susirinkimo pradžios, t. y. iki birželio 24 d. 18 val. Motyvaciniame laiške reikėtų trumpai aprašyti save ir savo pomėgius, nurodyti turimą patirtį įvairiose su pareigomis organizacijoje susijusiose veiklose, taip pat trumpai ažvelgti strategines veiklos kryptis, kurias bus siekiama įgyvendinti kadencijos laikotarpiu. Motyvacinius laiškus siųsti el. paštu pirmininkas@politologuklubas.lt.

visuotinio-susirinkimo-darbotvarkė-2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *