APK 2014 metų veiklos ataskaita


APK 2014-aisiais nuolat tobulėjo, organizavo viešas ir uždaras paskaitas su dėstytojais, politikais ir kitais žinomais visuomenės veikėjais.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie klubo augimo bei veiklų organizavimo!

Kviečiame plačiau skaityti apie klubo veiklas čia:

2014 m. APK veiklos ataskaita

Bendra klubo narių nuotrauka


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *