Jau 22-ejus metus veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija!

Įrašai

APK nariai 2018 metus užbaigė Kalėdiniu vakaru

Gruodžio 20 dieną Akademinio politologų klubo nariai užbaigė 2018-uosius metus aptardami pusmečio veiklos rezultatus akademinio rudens semestro metu.

Pirmosios vakaro dalies metu buvo įvardinti ir aptarti pirmojo akademinio pusmečio metu nuveikti organizacijos darbai bei įgyvendinti renginiai. Nariai aptarė kiekvieną renginį kokybiniu jo atžvilgiu bei įdentifikavo esmines pusmečio metu darytas klaidas bei tobulintinas sritis.

Antroje vakaro dalyje buvo nominuoti ir apdovanoti organizacijai labiausiai nusipelnę jos nariai 2018 metų rudens semestro metu. Tokiu būdu siekiame ne tik skatinti klubo narius aktyviau įsitraukti į organizacijos veiklą, bet ir parodyti kitiems, jog už įsitraukimą į bendruomenės veiklą yra atsidėkojama.

Vakaro akimirkas galite rasti mūsų nuotraukų albume.

Leave a Reply