Jau 22-ejus metus veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija!

Konferencijos

Kviečiame apsilankyti konferencijoje apie politines reformas ir demokratizaciją

Kovo 7 d., ketvirtadienį, 10-16 val. VDU S. ir S. Lozoraičių muziejuje (K. Donelaičio g. 58) vyks tarptautinė konferencija „Politinių reformų dinamika ir demokratizacijos perspektyvos Vidurio ir Rytų Europoje, Vidurio Rytuose bei Šiaurės Afrikoje“.

Konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai, akademikai ir studentai, įvairiose srityse tyrinėjantys demokratizaciją minėtuose regionuose: pranešėjai ieškos sėkmingos demokratizacijos recepto, kalbės apie Gruzijos europėjimo modelius, Arabų pavasarį ir t. t. Prof. dr. Algis Krupavičius (VDU, KTU) aptars naujas demokratines valstybes Vidurio ir Rytų Europoje, Milošas Janickis (Bolonijos universitetas, Italija) nagrinės Tarptautinio kriminalinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai įtaką Vakarų Balkanuose, prof. Egdūnas Račius (VDU) diskutuos, ar demokratija Vidurio Rytuose yra pirmapradė teisė ir t. t.

Viena konferencijos rengėjų, Danguolė Bardauskaitė (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, VDU), pabrėžė, kad renginio tema šiandien itin aktuali: „Demokratizacijos tyrimai yra viena populiariausių sričių politikos bei socialiniuose moksluose, tačiau daugybė klausimų vis dar yra neatsakyta. Nauji procesai pasaulyje, tokie kaip Arabų pavasaris, suteikia naujas galimybes tyrimams. Su iššūkiais susiduria ir demokratizacijos procesai Vidurio ir Rytų Europoje. Ši konferencija padės arba gal net įkvėps akademikus ir studentus toliau plėtoti savo darbus“, – sakė D. Bardauskaitė.

Netikėtas Arabų pavasaris paskatino naujas demokratizacijos MENA šalyse tyrimų galimybes. Pasak organizatorių, verta aptarti, ar pokyčiai Vidurio ir Rytų Europoje (CEE) gali būti laikomi sektinu pavyzdžiu MENA valstybėms. Tačiau demokratizacijos procesai CEE nesibaigė, šios šalys vis dar susiduria su daugybe vidaus problemų. Politinė dinamika ir demokratizacijos perspektyvos ES kaimynystėje – tai dar keletas klausimų, kurie aktualūs ES tyrėjams, vertinantiems Rytų partnerystės (angl. Eastern Partnership) ir Sąjungos Viduržemiui (angl. Union for the Mediterranean) politiką.

Visi pranešėjai dalyvaus seminare (angl. workshop) „The possibilities for comparison of political dynamics and democratization of Central – Eastern Europe and MENA“ („Galimybės palyginti politinę dinamiką ir demokratizaciją Vidurio ir Rytų Europoje bei Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje“). Seminaras suteiks galimybę pasidalinti tyrimų rezultatais ir užmegzti dialogą tarp iškilių akademikų ir studentų.

Bus svarstoma galimybė išrinktus pranešimus publikuoti Vytauto Didžiojo universiteto moksliniuose žurnaluose.

Konferencijos organizacinis komitetas: VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanė dr. Jurga Jonutytė, Danguolė Bardauskaitė , Akademinio politologų klubo pirmininkė Aušra Rinkevičiūtė ir valdybos narys Edgaras Petručionis, Laura Nacytė.

Konferencijos programa
Pranešimų santraukos

Reklama

Leave a Reply