Jau 22-ejus metus veikianti visuomeninė, nepolitinė ir ne pelno siekianti organizacija!

Įrašai

Šaukiamas kasmetinis Visuotinis narių susirinkimas

Gegužės 28 d. 17 val. Vytauto Didžiojo universitete (V. Putvinskio g. 23-412) įvyks Visuotinis Akademinio politologų klubo narių susirinkimas, kurio metu bus pristatytos metų finansinė ir klubo veiklos ataskaitos, renkamas klubo pirmininkas, valdyba bei kontrolės komisija, taip pat sprendžiami kiti kylantys klausimai.

Visų registruotų APK narių dalyvavimas yra būtinas. Studijuoti užsienyje išvykę ar dėl kitų priežasčių susirinkime dalyvauti negalėsiantys klubo nariai su veiklos ataskaita galės susipažinti APK internetiniame puslapyje.

Kandidatai į pirmininko, valdybos, kontrolės komisijos postus savo motyvacinius laiškus turi pateikti vėliausiai likus vienai parai iki Visuotinio susirinkimo pradžios, t. y. iki gegužės 27 d. 17 val. Motyvaciniame laiške reikėtų trumpai aprašyti save ir savo pomėgius, nurodyti turimą patirtį įvairiose su pareigomis organizacijoje susijusiose veiklose, taip pat trumpai ažvelgti strategines veiklos kryptis, kurias bus siekiama įgyvendinti kadencijos laikotarpiu. Motyvacinius laiškus siųsti el. paštu pirmininkas@politologuklubas.lt.

visuotinio-susirinkimo-darbotvarkė-2019

Leave a Reply